Biologie nás bavíPřírodopis je předmět, kterému se někteří žáci intenzivně věnují nejen v rámci školního vyučování, ale i ve volných chvílích mimo školu nebo doma s rodinou. Své osvojené znalosti a dovednosti si pak mohou pravidelně srovnávat v Biologické olympiádě, což je soutěž pro žáky základních škol. V letošním školním roce jsme začali v únoru školním kolem, kterého se zúčastnilo 11 žáků 6. a 7. ročníku. Markéta Jelínková a Anna Kadrnková, obě žákyně VII.B, pak v dubnu pokračovaly v okresním kole, kde obsadily 2. a 7. místo. Markéta se pak dále připravovala na silnou konkurenci v krajském kole, kde získala 8. místo. Letošním tématem bylo „Jak přežít zimu“ a všichni soutěžící si museli prostudovat obrovské množství informací, zvládnout laboratorní úkol a hlavně se výborně orientovat v určování rostlin a živočichů. Všem zúčastněným žákům patří za vzornou reprezentaci školy velké poděkování.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.