Celé léto v jednom dniCelé léto v jednom dni je název preventivního programu, jehož se aktivně zúčastnily děti ze VII. B. Měly se možnost společně i jednotlivě zamyslet nad vztahy a zábavnou, zážitkovou formou hledat cestu k porozumění mezi dětmi, které jsou odlišné. V první části programu jsme se přesunuli do vesmíru, na neznámou planetu a sledovali chování Williama a Margot.  Problémy jsme se snažili pojmenovat a řešit je jednak ve skupinách, jednat formou dopisu individuálně radit postavám příběhu. Druhá část programu měla účastníky dovést k uvědomění si své konkrétní situace ve třídě a zamyšlení se nad tím, co bychom mohli zlepšit.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.