Den evropských jazykůŘíká se, kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem. V dnešní globální době to jistě platí dvojnásob, ale kromě povinné výuky cizích jazyků přispívá k celkovému jazykovému rozhledu i znalost příbuznosti jazyků, jejich vývoje a schopnost zařadit je do jazykové rodiny či skupiny. Žáci VIII. B od 26. 9, který je vyhlášen Dnem evropských jazyků, pracovali na společném projektu, v jehož závěrech se odrazily naposlouchané a postupně zjišťované informace a zajímavosti o jazycích, se kterými se lze po celé Evropě setkat. Projekt se prolnul učivem českého jazyka – mluvnice a slohu i výtvarnou výchovou a žáci využili i svých dovedností při využívání tabletů ve výuce.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.