Nehmotné kulturní dědictví UNESCO – svátek Dia de los MuertosV rámci výtvarné výchovy se žáci 7. ročníků seznámili s mexickým uměním a významným mexickým svátkem „Dia de los Muertos“, který je zapsán na seznamu kulturních památek UNESCO a stejně jako anglosaský Halloween a tradiční české „Dušičky“ spadá do podzimního období přelomu října a listopadu. Žáci se seznámili s významem svátku samotného, s tradicemi a formami oslav v jiné zemi a mohli je tak porovnat se stávajícími znalostmi a zkušenostmi, které mají o svátcích Halloween a Dušičky. Při výrobě masky „Catrina“, což je hlavní symbol toho svátku si zase mohli vyzkoušet výrazové prostředky typické pro mexické umění  zastoupené jedním z jeho propagátorů a představitelů – Diegem Riverou, známým malířem neméně známé manželky Fridy Kahlo.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.