Dopravní výchova ve IV. ADne 18. 5. 2022 se žáci třídy IV. A zúčastnili závěrečného testování z pravidel silničního provozu na Dopravním hřišti v Kroměříži. Celé dopoledne byli pod vedením zdatného instruktora seznamováni s pravidly silničního provozu. Většina žáků byla již testována ze znalostí, takže pro mnohé to bylo jen opakování pro oživení již zažitých pravidel chování, které platí pro všechny účastníky silničního provozu bez výjimek – pro řidiče, ale i chodce. Instruktor se žáky před jízdami ještě provedl kontrolu ochranných pomůcek – přileb, a zdůraznil životně důležitý význam jejich správného používání. Žáci si nejprve prošli celou trasu hřiště s jednotlivými křižovatkami a dopravním značením. Poté následovaly tři opakované jízdy na kole. Polovina žáků představovala chodce, kteří svým vhodným, ale i nevhodným chováním mohou řidiče zaskočit. Druhá část žáků se v roli řidiče jízdního kola snažila projet terénem s co nejnižší chybovostí. V těchto rolích, rolích chodců a jezdců, se střídali. Žáci zde trénovali nejen znalost teoretických pravidel, ale i jejich užití v praxi. Zejména dívenky zjistily, že test s nulovou chybovostí není zárukou toho, že praktickou část zvládnou levou zadní. Chlapci byli zase o poznání šikovnější v praktické než teoretické zkoušce. Všichni si zde aktivně trénovali nejen znalosti a dovednosti, ale především postřeh, pozornost a dovednost předvídat a adekvátně reagovat na změny v dopravním provozu. Na závěr dopoledne žáci složili test v podobě praktických dovedností. Uspěla většina žáků. Neuspěli pouze ti, kteří znevažovali trénink tím, že se jedná pouze o cvičení, nikoli reálnou situaci, a nerespektovali pokyny dopravního instruktora. Nicméně i tito žáci dostali možnost nápravy a získání Průkazu cyklisty tím, že v nejbližších dnech ve škole složí test ze znalostí pravidel silničního provozu a chování na pozemní komunikaci. Žákům se dopoledne velmi líbilo. Zjistili, že mnohým formám nebezpečného chování na silnici lze předcházet a tím zabránit případnému neštěstí.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.