Doučování pokračuje i ve 2. pololetíNárodní plán doučování pokračuje v naší škole i ve druhém pololetí šk. roku 2021/2022 a všechny vypsané kurzy ve škole pokračují až do června 2022.

Národní plán doučování je doplňkový vzdělávací program, který vznikl z potřeby zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Je přednostně určen žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, ale může pomoci i žákům, kteří měli v období distanční výuky velmi omezené či žádné možnosti pro podporu
a rozvoj svého talentu a nadání.

Žákovi samotnému z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s pedagogem.

Kurzy doučování probíhají v malých skupinkách a mohou probíhat
i individuálně Nejčastější je u nás doučování z jazyka českého, matematiky, jazyka anglického a německého. Může však být otevřeno z jakéhokoliv předmětu. Doučování vedou učitelé
a asistenti pedagoga.

Pokud máte o doučování zájem a ještě nejste přihlášeni, kontakujte vyučující daného předmětu.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU a pro žáky je zdarma.

priloha_997426539_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPOK této aktualitě není možno přidávat komentáře.