European Postcard Exchange – projekt k Evropskému dni jazyků 2022Evropský den jazyků se na základě prohlášení Rady Evropy připomíná 26. září. Jeho cílem je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků. Do projektu se již tradičně zapojuje i naše škola. S žáky VII. A, VIII. B a IX. A jsme při této příležitosti vstoupili do eTwinningového projektu s názvem European Postcard Exchange. Účastní se ho celkem 24 škol z 13 evropských zemí, např. Slovensko, Polsko, Německo, Francie, Slovinsko, Finsko, Španělsko, Itálie, aj. Žáci se nejdříve formou kvízů seznámili s různorodostí jazyků partnerských škol a poté začali připravovat pohlednice, ve kterých se projektovým partnerům stručně představili a popsali, jak v naší škole probíhá výuka cizích jazyků. Do obálek jsme přidali i naše plakáty se základními českými frázemi. Během října budeme netrpělivě očekávat poštu z partnerských škol, číst, srovnávat a poznávat, jak to chodí ve školách jinde v Evropě.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.