Mladí cyklisté třetí na krajiTradiční dopravní soutěž „Mladý cyklista“ proběhla ve Zlíně-Malenovicích. Krajského kola se zúčastnili vítězové všech okresů. Naši žáci I. stupně reprezentovali ten kroměřížský.  Po příjezdu na dopravní hřiště si děti procházeli křižovatky a učitelé měli krátkou poradu s pořadatelem soutěže, kde byli představeni zástupci ministerstva dopravy, komisaři policie ČR, zdravotníci a rozhodčí. Po seznámení s pravidly soutěže, proběhl zahajovací ceremoniál. Soutěžícím byly přiděleny čísla a mohlo se jít do boje.  Tentokrát se bojovalo v pěti disciplínách: testu z pravidel silničního provozu, praktické ukázky první pomoci, jízdy podle pravidel silničního provozu, jízdy zručnosti a labyrintu. Nejobtížnější pro mladé sportovce ze všech škol je každoročně jízda zručnosti, kde se chybuje a rozhodčí sráží nejvíce bodů.  Je to tak zvaná „selektová disciplína“, která určuje konečné pořadí družstev. Pro zpestření soutěže si mohou tuto disciplínu vyzkoušet i samotní učitelé, ten nejlepší z nich získá „Jugošův pohár“. Po opravdu vydřených výkonech všech zúčastněných škol, naši mladí cyklisté ukořistili třetí místo! Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy a kroměřížského okresu!K této aktualitě není možno přidávat komentáře.