Národní kulturní památka – Proboštův betlémV předvánočním čase jsme se rozhodli ve výtvarné výchově se žáky VII. B vyrobit vlastní třídní betlém. Inspirací nám byl Třebechovický betlém, který je synonymně označován také jako Proboštův betlém. Jedná se o jediný betlém v České republice, který byl v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku. Nejprve jsme se podívali na krátký dokument, který pojednával o motivech vzniku betléma a jeho tvůrcích, dále o jeho osudech – cestách po Evropě a nakonec o nákladné rekonstrukci. Při práci samotné se žáci proměnili v tým odborníků – každý měl svou roli. Trénovaly se různé kompetence žáků – k učení, k řešení problémů, pracovní, komunikativní, sociální, občanské a personální. Učili se zároveň vnímat kompozici, hloubku prostoru, perspektivu, poměry postav lidí a zvířat se snahou zachytit alespoň částečně jejich pohyb. Jak se práce zdařila, můžete vidět nejen na fotografiích, ale samotný betlém si můžete prohlédnout ve škole v rámci vánočního setkání na jarmarku dne 15. 12. 2022.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.