NEBOJ SE PROMLUVIT!To byla výzva a zároveň i název prožitkového programu, kterého se v pátek 18. 2. 2022 zúčastnili žáci VIII. A.  Jeho hlavními cíli bylo představit rizika spojená s chováním na internetu, poukázat na způsoby řešení náročných situací, ale i posílit schopnost vcítit se do druhého a respektovat jej. Tříhodinový blok aktivit byl veden zkušenými a velmi přátelskými lektory ze Sdružení D Olomouc a osmáci si jej opravdu užili. Komunikovali v malých skupinách, sdíleli své postřehy a nápady, ale především se snažili řešit konkrétní situace, které jim byly předkládány prostřednictvím příběhů. Ty je velmi zaujaly, odrážely totiž reálné problémy, které na ně v online prostředí mohou číhat. K této aktualitě není možno přidávat komentáře.