NEJ TŘÍDA NA ŠKOLE – preventivní program ve IV. AVe třídě IV. A byl 28. února realizován program NEJ TŘÍDA NA ŠKOLE pod vedením lektorů ze Sdružení D Olomouc. Tematická zaměření se týkala rozvoje empatie, asertivity a řešení konfliktů. Hlavní částí programu byla zahraná scénka, do které mohly děti postupně vstupovat a svými nápady řešit problémy v příběhu. Žáci se zapojovali do aktivit, byli kreativní, v průběhu programu mezi sebou velmi pěkně spolupracovali, mnozí překvapili nápaditostí a originalitou. Všechny děti si program náležitě užily.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.