Nová cesta VI. AV pondělí 4. 4. 2022 proběhla realizace projektu Nová cesta. Po náročné přípravě materiálů a sbírání informací k tématům: přírodní katastrofy, požár v budově, technické havárie a evakuace předstoupili žáci VI. A po skupinách v roli lektorů před své mladší spolužáky z IV. A. Snažili se jim ukázat východiska ze situací, v nichž může jít o lidský život.  Součástí výuky byly také křížovky, pexesa, doplňovačky a kvízy, na kterých si prezentující žáci mohli ověřit, jak pozornými posluchači čtvrťáci byli. Kladné ohlasy všech zúčastněných nás ubezpečily, že tento projekt má smysl. Za pomoc při realizaci bychom chtěli poděkovat nejen šesťákům, kteří se svých rolí zhostili na jedničku, ale také učitelům za odborné vedení a cenné připomínky.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.