Preventivní program v prvních třídáchAhoj, já jsem Tydýt, chci si s vámi užít! I když jsem jiný a možná trochu divný…“   

Ve čtvrtek žáci prvních tříd prožili příběh pana Tydýta. Byl to interaktivní preventivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách. Cílem programu bylo rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Děti nadšeně spolupracovaly. Pomohly vyřešit Tydýtovi i jeho kamarádům jejich problémy a trápení. Pochopily, že každý člověk je jedinečný i se svými nedostatky. Že místo vysmívání je lepší pomáhat a ocenit to dobré. Prvňáčci si za odměnu mohli plyšáka Tydýta nechat a občas si s ním připomenout, že k ostatním se chováme hezky a ohleduplně.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.