Preventivní program v V. BAsi bychom našli jen málo školou povinných dětí, které se nepohybují a neorientují ve světě internetu. Téměř všichni jej denně využívají, ale ne všichni si uvědomují rizika a následky. Dne 23. 2. 2022 se proto žáci V. B zúčastnili programu „Hustej net“ Olomouckého sdružení D. Děti se zábavnou a hravou formou seznámili s nástrahami internetu, aby byli schopni sami zamezit neuváženému chování na internetu, seznámili se s pravidly bezpečného užívání a jeho bezpečného využívání. Sami si pomocí psychologických her a dramatických her vyzkoušeli několik situací ze života, kterým mohou být vystaveni. Věříme, že si program nejen náležitě užili, ale že jim v budoucnu bude přínosem a dokáži tak lépe zvládnout a odolat nástrahám, které na ně na internetu mohou číhat.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.