Preventivní program v VII. AVe čtvrtek 24. 2. 2022 se třída VII. A stala aktéry v interaktivním preventivním programu pořádaném Sdružením D pod názvem Zase já?! Po prvotních aktivitách, kdy žáci mohli zjistit, že při spolupráci jako celek dokáží dosáhnout více než jako jednotlivci se stali svědky příběhu Jirky. Ten byl poté přehráván znovu a žáci měli možnost vstoupit do děje v klíčových okamžicích a vyřešit nastalou situaci lépe, efektivněji, či jí dokonce předejít. Program třídu vtáhl a bavil. Cíl programu, tj. předejít krizovým situacím a posílit schopnosti je řešit byl bezesporu naplněn.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.