Preventivní program v VIII. BKomu by se nehodilo zkusit si nanečisto řešení konfliktu s kamarádem či rodičem nebo vyzkoušet si, jak odmítnout návykové látky. Takovou příležitost měli 14. 3. 2022 naši žáci VIII. B. Program, který připravilo Sdružení D z Olomouce, byl zaměřený nejen na řešení konfliktů a mezilidské vztahy, ale především na prevenci kyberšikany a uvědomění si rizik zveřejňování obsahu na internetu. Naštěstí jsme se také dozvěděli, jak postupovat, kdyby nás někdo na internetu podvedl. Program  byl založen na vzájemné interakci vedoucích a žáků, a tak nám nejen příjemně utekl, ale zážitky z něj si budeme dlouho pamatovat.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.