Proč jsme si podobní?V pondělí 6. 6. 2022 se žáci osmé třídy zúčastnili zajímavé besedy. Pracovníci Mendelova muzea v Brně je seznámili s životem Johana Gregora Mendela, od jehož narození uplynulo 200 let. Žáci si během povídání postupně doplňovali barevný historický komiks, ve kterém chronologicky řadili fotografie spojené s životními momenty českého vědce. Dozvěděli se také něco o pojmu genetika a jejím praktickém využití v současné době. V kvízových otázkách pak rychle a správně reagovali, propojovali získané informace a vytvářeli si představu o prolínání historických dat s moderní vědou.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.