Projekt Nová cesta VI. B učí IV. BNa den učitelů si žáci šestého ročníku mohli vyzkoušet, jak náročné toto povolání je. Po dvouleté pauze se na školu vrátil projekt Nová cesta, kdy starší žáci učí své mladší spolužáky. Letos si čtyři skupinky žáků z šestého ročníku rozdělily témata: přírodní katastrofy, požár v budově, technické havárie a evakuace, které přednesli svým spolužákům ze čtvrté třídy. Starší spolužáci si pro své mladší spolužáky připravily různé testy a kvízy, aby si otestovali jejich pozornost a vyzkoušeli, jestli ví, jak se v případě nebezpečí mají zachovat. Našim šesťákům děkujeme za jejich vzornou přípravu.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.