Rozloučení s deváťákyVšechno má svůj začátek i konec. A k tomu se přiblížili i žáci IX. A a IX. B. Středeční odpoledne patřilo pro ně mezi ty nejsvátečnější. V Klubu Starého pivovaru proběhlo slavnostní vyřazování, kde obdrželi Pamětní list a Ocenění. Bylo zde vysloveno hodně milých slov, která hodnotila docházku na základní škole, mapovaly se úspěchy a děkovalo se rodičům i učitelům za hudebního doprovodu VIII.A. Na konci dojemného setkání nezůstalo téměř žádné oko suché. Ve čtvrtek pak zbývalo rozdat poslední vysvědčení a nejtěžším úkolem bylo projít špalírem žáků II. stupně za jejich vydatného potlesku. Dlouho se pak před školou stálo, debatovalo a loučilo. Všichni měli ještě nakročeno se vrátit zpátky, ale čas je neúprosný. Ale dál už musí jít každý sám. Přejeme všem našim deváťákům hodně studijních i životních úspěchů na jejich nových působištích.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.