Školní kolo BiOPrvního února se 11 největších znalců přírody ze 6. a 7. ročníku zúčastnilo školního kola Biologické olympiády. Ve 30 testových úlohách zvládli tematiku zimního období v přírodě, při poznávání rostlin a živočichů určovali jejich správná druhová jména a v praktickém úkolu se zaměřili na semena a plody rostlin. Úlohy byly poměrně záludné, semena a plody létaly po celé třídě a mezi rostliny se připletlo mnoho pupenů listnatých dřevin. I přesto se v tématu Jak přežít zimu nejlépe orientovala Markéta Jelínková a Anna Kadrnková, obě ze VII. B, které budou pokračovat v poměřování svých znalostí v okresním kole. Všem soutěžícím patří velké uznání za odvahu dělat něco navíc.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.