Školní výlet – projekt žáků 7. ročníkuŽáci VII. A a VII. B si v rámci finanční gramotnosti sami vyzkoušeli v hodinách matematiky naplánovat svůj školní výlet. Podle zadaných pokynů se mělo jednat o jednodenní výlet hromadnou dopravou nebo objednaným autobusem. Programem výletu byla turistika  za poznáním zajímavých míst Moravy. Ve skupinkách žáci zjišťovali informace o odjezdech a příjezdech vlaků a autobusů, cenách dopravců za ujeté kilometry a za čekací doby. Plánovali časový harmonogram výletu, hledali turistické cesty a počítali kilometry a hodiny, které mají ujít. Vyhledávali ceny vstupného do hradů, zámků a muzeí. Zároveň zjišťovali možnosti občerstvení, popřípadě místa veřejných tábořišť pro opékání špekáčků. V neposlední řadě stanovili celkovou cenu výletu a doporučili výši kapesného. Všechny potřebné informace pak sestavili do informačního letáku pro rodiče. Nezapomněli přidat i obrázky nebo několik atraktivních informací o cíli výletu. Své práce prezentovali prostřednictvím dataprojektorů před spolužáky. Ti se pak ptali na některé nejasnosti a sami doplňovali informace z vlastních zkušeností. Věříme, že se některý z výletů zrealizuje třeba v příštím školním roce. A pokud ne, určitě se žáci vzájemně inspirovali a se svými rodiči, sourozenci nebo kamarády výlety podniknou.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.