V Praze bylo blaze!Dne 20. května 2022 jsme vyjeli na exkurzi do naší stověžaté Prahy. Sraz byl o půl šesté ráno na vlakovém nádraží v Kroměříži. Všichni jsme byli rozespalí, unavení, ale moc jsme se těšili. Když cesta vlakem byla dlouhá, mohli jsme se alespoň trochu dospat. Když jsme dorazili na místo určení, tj. hlavní nádraží v Praze, nevěděli jsme, co očekávat. Naštěstí nás čekala velmi milá paní průvodkyně, která se nám celý den věnovala. První zastávkou byl Petřín, kam jsme vyjeli lanovkou. Jelikož se někteří bojí výšek, rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla na tzv. českou eiffelovku a druhá do zrcadlového bludiště. Zážitky to byly obdivuhodné. Poté jsme se vydali směrem na Pražský hrad. Zde jsme se podívali na střídání hradní stráže, prošli si interiér Chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha i baziliky svatého Jiří a žasli nad mohutností Vladislavského sálu. Ve Zlaté uličce jsme obdivovali malinkaté domečky a v Daliborce jsme přemýšleli nad mučicími nástroji středověku. Dále nás čekala cesta na Staroměstské náměstí, kde jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Cestou jsme šli přes Malou Stranu a Karlův most, kde jsme měli možnost říci naše přání Janu Nepomuckému.  Následovala cesta ze „Staromáku“ na „Václavák“, kde jsme si trochu odpočinuli, osvěžili se a najedli.  Plni zážitků a načerpaných informací jsme se vydali na cestu domů.

                       Vendula Valachová a Aneta Štěpánková, žákyně 9. ročníku

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.