Výstava na stromechVýstava na stromech je celorepublikový výstavový happening na podporu důstojné práce. Akce se konala 1. – 8. října na Pionýrské louce v Kroměříži. Výstava byla velmi zajímavá, ale bohužel o ní mnoho lidí nevědělo. V přírodovědném kroužku jsme se sem vydali načerpat informace o podmínkách pěstování kávy v Kolumbii. Zjistili jsme podrobnější informace o Fairtrade  a o chudobě pěstitelů kávy. Téma výstavy nás nadchlo, a proto jsme se rozhodli mezi zaměstnanci školy uspořádat anketu o kávě.   Zapojilo se do ní 20 zaměstnanců školy a výsledky nás docela překvapily.

85% dotazovaných nevědělo, že taková výstava se v Kroměříži konala. Asi polovina dokázala objasnit, co znamená označení FAIRTRADE. Kávu překvapivě nepije celých 15%  z dotazovaných, ostatní pijí nejčastěji preso a nejoblíbenější značkou je Jacobs. Prostřednictvím ankety jsme se učili klást otázky, oslovit dospělé, správně s nimi komunikovat a vyhodnotit získané informace.

                                                                            žáci Přírodovědného kroužku 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.