Žákovské fórumZdravé město Kroměříž připravilo pro žáky druhého stupně základních škol diskuzi na téma desatero priorit města Kroměříže neboli Žákovské fórum. Z naší školy bylo vybráno šest zástupců z řad Žákovského parlamentu. Fórum se konalo 17. 5. 2022 v Klubu Starý pivovar. Program zahájila paní místostarostka Daniela Hebnarová, která seznámila účastníky s náměty z roku 2020. Zástupci všech škol si vylosovali čísla, podle nichž byli rozděleni do skupin. Každá skupina se zabývala určeným tématem: Doprava, mobilita a bezpečnost, životní prostředí, školství, kultura a volný čas, rozvoj města, sociální prostředí a zdraví. Žákům se podařilo vytvořit pro zastupitele města devatero tipů ke zlepšení města. Nejvíce žáci prosazovali vybudování pítek, pořízení estetičtějších odpadkových košů a jejich častější vyvážení nebo také bezpečnostní hlídky v problémových lokalitách.
Doufáme, že náměty našich žáků přispějí ke zkvalitnění života ve městě.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.