Bezpečná škola – 6. ročník učí 4. ročníkPoslední březnový den byl pro některé naše žáky zpestřený netradiční výukou – proběhl projekt Nová cesta. Tentokrát se v roli vyučujících ocitli žáci 6. tříd, kteří prezentovali dětem 4. ročníků. Mladším žákům byla představena témata jako jsou požár v budově školy, evakuace, technické havárie a přírodní katastrofy. Děti si mohly názorně vyzkoušet, jak se správně zachovat při evakuaci a co vše patří do evakuačního zavazadla. Také si například hravou formou ujasnily, jaký je rozdíl mezi technickou havárií a přírodní katastrofou. Pro žáky 6. tříd to byla nová zkušenost a někteří z nich si roli vyučujících užívali plnými doušky. Ze společného setkání si všichni něco odnesli – mladší děti užitečné informace a starší žáci schopnost spolupracovat a komunikovat.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.