Hodiny s panem Tydýtem a ostatními plyšovými hračkami v I. A i v I. B



Další neobvyklý den ve čtvrtekl 12. 1. 2023 mohly prožít děti v I. A tentokrát proto, že i do jejich třídy zavítali skvělí lektoři ze Sdružení D Olomouc. Ti prvňáčky poutavým způsobem vtáhli do Příběhu pana Tydýta a ostatních plyšových hraček, kterým děti aktivně pomáhaly v nejrůznějších problematických situacích. Byla to příležitost, jak se více poznat a také porozumět tomu, že nejsme všichni stejní. Zakusili jsme, jak dobře nám může být, když je každý sám sebou a zároveň si váží odlišnosti u ostatních.

 

Ve stejný den – ve čtvrtek 12. 1. 2023 – navštívili lektoři s příběhem pana Tydýta také třídu I. B. Program byl skvělý. Děti hodně bavil. Díky interaktivnímu divadlu si na vlastní kůži zažily důležité pocity, které do budoucna určitě využijí při formování vlastních postojů a životních hodnot. Je důležité poznávat a tolerovat odlišnosti mezi lidmi. Každá z hraček v příběhu byla něčím zvláštní, měla nějakou nevýhodu. Ale ukázalo se, že není třeba zoufat.  Že i se svojí životní překážkou může být hračka ostatním v pravou chvíli užitečná.



K této aktualitě není možno přidávat komentáře.