Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24



Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol na přihlášce a snazší přístup k informaci

o přijetí – to vše by měla přinést chystaná digitalizace přijímacího řízení (PŘ) na střední školy. Umožnit to má novela školského zákona, která má být účinná od 1. 1. 2024.

Pokud nabyde novela účinnosti, přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Přihláška do 1. kola PŘ:

 • až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory)
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou (TZ)
 • pokud byly podány 2 přihlášky na školy s TZ, lze se hlásit na další 3 školy bez TZ, celkem bude na přihlášce 5 škol dle priority

Prioritizace SŠ – na přihlášce se volí pořadí škol podle priority (nelze po podání měnit)

Termín pro podání přihlášek je do 20. února 2024.

Způsoby podání přihlášek:

 • elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bank.identita)
 • zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
 • papírovou přihláškou s přílohami

Nově stačí k přihlášce doložit kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení).

Termíny přijímacích zkoušek: 12. a 15. dubna 2024 – 4leté obory vzdělání 16. a 17. dubna 2024 – víceletá gymnázia

Náhradní termíny PZ: 29. a 30. dubna 2024 – 4leté obory i víceletá gymnázia

Prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí.

Výsledky JPZ budou zveřejněny 15. května 2024 v elektronickém systému.

Odvolat se bude možné pouze v případě pochybení v řízení.

Přihláška do 2. kola PŘ:

 • podání přihlášek od 19. do 24. května 2024
 • pouze pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí
 • lze podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů
 • střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola
 • uchazeč, který nekonal JPZ v 1. kole, nesmí podat přihlášku do maturitního oboru
 • výsledky 2. kola budou zveřejněny června 2024

 



K této aktualitě není možno přidávat komentáře.