Jak bylo o prázdninách?V době hlavních prázdnin od 10. 7. do 14. 7. 2023 se uskutečnil letní tábor pro žáky školní družiny a školního klubu. Náplní programu byly pohádkové kvízy, soutěže, hry, zábavné stezky, tvoření a vycházky do blízkého okolí. Součástí tábora byl i celodenní výlet vlakem do KovoZoo ve Starém Městě. Zde se děti dozvěděly, jak z nepotřebného odpadu mohou vznikat věci, které jsou přímo uměleckým dílem. Komentovanou jízdou vláčkem jsme se podívali do skutečného provozu, kde se odpadky zpracovávají. V kovářské dílně se zase seznámily s kovářským řemeslem a jak je tato práce u výhně náročná. Jedno odpoledne děti strávily s ochočenými sovičkami, se kterými nás navštívila paní Viktorie a obeznámila mladé táborníky s životem těchto nočních ptáků. Jako vzpomínku na letní dny ve škole si každý odnesl domů vlastnoručně vyzdobené tričko a spoustu odměn za splněné úkoly. Děti si zde nejen utužily vzájemné kamarádské vztahy, ale navázaly i nová přátelství.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.