Konverzační soutěž AjV první polovině února 2023 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se zúčastnilo 16 žáků II. stupně. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první z nich byla určena pro žáky 6. a 7. ročníku, druhá pro osmáky a deváťáky. Během povídání o běžných každodenních tématech porota hodnotila jejich jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a v neposlední řadě i gramatické jevy, které si během studia angličtiny zatím osvojili. V okresním kole, které se uskuteční v březnu na ZŠ Zachar Kroměříž, nás budou reprezentovat vítězové obou kategorií, a to Adam Tučapec a Veronika Pálková. Oběma přejeme hodně odvahy, dobrých nápadů a těch správných anglických slovíček. Ostatním zúčastněným také děkujeme, protože dokázali překonat sami sebe a předvedli, že jim komunikace v angličtině dělá radost.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.