Král čtenářů v I. BV březnu – měsíci knihy – k nám do I. B zavítala maminka našeho žáčka, paní Linda Lendelová, aby se na chvíli stala čtenářským králem naší třídy. V kostýmu hastrmanky, jakoby přišla rovnou z historické knihy plné pověstí z Kroměříže a okolí. Byla to kniha Jindřicha Spáčila a Bohumila Řezníčka. Přinesla si s sebou kromě kapra i pentličky a rybičky, kterými každého z nás obdarovala. Kubova maminka, paní Lendelová, nás četbou moc zaujala. Poslechli jsme si pověst o krásné hastrmance podle vypravování starého řeznického mistra  z Kroměříže Jana Němce. Mockrát děkujeme!   

                  K této aktualitě není možno přidávat komentáře.