Král čtenářů v II. AV pátek 20. října 2023 jsme díky paní Martině Rožňákové mohli navázat na aktivitu Král čtenářů, při které třídu navštěvují rodiče a předčítají dětem z knížek. Děti se tak mohly seznámit s knihou O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi a zaposlouchat se do pohádek v ní. Mohli jsme se přesvědčit,  že umět pozorně poslouchat je stejně důležité jako vzájemné naslouchání při povídání, které potom následovalo. Za milé chvíle nad knihou Kristiánkově mamince děkujeme.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.