Mezinárodní den mateřského jazykaTento významný den připadá každoročně na 21. února. Ale žáci VIII. A se neomezili pouze na tento den, nýbrž v rámci českého jazyka a literatury si připomínali význam mateřského jazyka – češtiny, v průběhu celého měsíce února při svých školních a mimoškolních aktivitách. Systematicky si tak uvědomovali důležitou roli mateřského jazyka nejen v rámci procesu vzdělávání se, ale i v rámci historických souvislostí a jejich přesahu do dnešního dne. Našim tématem k prozkoumání byla doba Národního obrození. Na pozadí historických událostí si žáci mohli uvědomit význam jazyka v širších souvislostech – zde jsme se seznámili s přínosem jazykovědců J. Dobrovského a J. Jungmanna. Nezapomněli jsme ani na přínos lidové slovesnosti a sběratelů B. Němcové a K. J. Erbena. Absolvovali jsme také virtuální prohlídku Národním divadlem a seznámili se s prvotními českými dramatiky, mezi které patří např. J. K. Tyl  – autor hymny našeho národa. V rámci zpracování materiálů do podoby referátů a jejich následné ústní prezentace se žáci naučili mnoha dovednostem důležitým nejen pro vzdělávání, ale i pro život. Na závěr snad jen dodat, že práce i třídní prezentace se jim velmi povedly a z činnosti si odnesli mnoho zkušeností a dovedností…

Mezinárodní den mateřského jazyka mohli spolu s námi oslavit také žáci s odlišným mateřským jazykem, kteří v rámci Svátku poezie recitovali básně domovských ukrajinských autorů.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.