Na vztazích nám záležíV průběhu prvního pololetí probíhaly hodiny se školní psycholožkou zaměřené na posílení příznivého klimatu v třídních kolektivech. V některých třídách si děti zkusily i vyplnit dotazník zaměřený na vztahy ve třídách a podle výsledků navrhovaly postup vedoucí ke zlepšení. Pracovaly na přijímání odlišnosti a toleranci ke všem spolužákům. Na „horké židli“ si mohli někteří žáci poslechnout zpětnou vazbu od spolužáků, od pochval až po doporučení ke zlepšení. Ve skupinách pracovali na společné kresbě a trénovali dodržování pravidel. Dováděli při společných aktivitách pro celou třídu zaměřených na vzájemnou podporu a pomoc, např. při záchranářských židličkách nebo při hrozbě zkamenění. Formou dramatizace jsme si přibližovali některé napjaté situace ve třídě a společnými silami hledali jejich řešení. Při hrách mohly děti uvidět svou roli na fungování třídního kolektivu a pak lépe korigovat své chování. Hlavní je, aby nám spolu bylo fajn.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.