Návštěva archivuŽáci šestých ročníků navštívili pracoviště Státního okresního archivu v Kroměříži. Pan archivář je seznámil s fungováním archívu, co vše se v archívu uchovává a vysvětlil jim, že i občané mohou archív navštívit v případě, že budou pátrat po svých předcích nebo budou potřebovat kopii svého vysvědčení ze základní školy. Pan archivář žáky uvítal větou od filozofa Cicera: „ Historia magistra vitae est“, aby žáci pochopili, že znalost historie je spojena s jejich každodenním životem, že je dobré se z historie poučit. Všichni měli možnost si také některé staré svazky prohlédnout a vyhledat v nich zajímavé informace. V průběhu výkladu, proběhl i minikvíz, kdy žáci hádali, komu patří která pečeť. Nakonec odcházeli s pochvalou, že byli velmi aktivními a pozornými posluchači.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.