Nehmotné kulturní dědictví UNESCO – Dia de los MuertosDia de los Muertos v překladu „Den mrtvých“ je mexický svátek mrtvých spadající na období evropských oslav dne Všech svatých a anglosaského svátku Halloween. V Mexiku je nejoblíbenějším a nejvýznamnějším svátkem. Jde o oslavu života, nikoli smrti. Lidé netruchlí nad ztrátou zesnulých, nýbrž oslavují jejich život… V rámci výtvarné výchovy se žáci seznámili s významem tohoto dne. Průběh oslav Dia de los Muertos mohli porovnat s jinými tradičními svátky – Dušičkami a svátkem Halloween. Dále se žáci seznámili s tradičním mexickým uměním a na základě těchto poznatků si vytvořili vlastní podobiznu Catriny – symbolu tohoto svátku.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.