Oslavili jsme Den ZeměStejně jako každý rok, tak i letos jsme si s dětmi školní družiny a školního klubu připomněli svátek naší planety Země připadající na 22. duben. Za spolupráce se školním klubem se děti vydali na stezku plnou úkolů. Utužili si tak své znalosti o třídění odpadu, pojmenovávali ovoce, zeleninu, rostliny, stromy nebo volně žijící zvířata. Podle hmatu měli zase rozpoznat přírodniny, ať živé či neživé.

Z každého oddělení byli na závěr odměněni naši nejlepší Zeměznalci diplomem a drobnou odměnou.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.