Programy v Knihovně KroměřížskaChodit do knihovny půjčovat si knihy, to nikoho nepřekvapí. Kroměřížská knihovna však nabízí mnohem širší spektrum služeb. Naše třídy 2. stupně využily v druhé polovině května nabídky vzdělávacích programů, besed a přednášek.

Žáci VIII. B si poslechli vypravování o osudech židovského obyvatelstva v Čechách a zejména v Kroměříži. Lekce se jmenovala Lidé se žlutou hvězdou. Inspirováni tímto programem jsme pak v ulicích města zapátrali po pamětních dlaždicích, které připomínají konkrétní židovské oběti holokaustu z našeho města.

Třída IX. B se podrobněji seznámila s různými typy Fake news a s postupy, jak lživé, manipulativní nebo paniku vyvolávající zprávy odhalovat a jak jim čelit. Pak si žáci mohli prohlédnout oddělení pro dospělé čtenáře a nechat se tak inspirovat k četbě v příštích letech.

Žáci VII. A se věnovali horrorové literatuře a jejím autorům. Ve skupinkách si poskládali medailonky nejvýznamnějších spisovatelů, kteří se věnovali tomuto žánru, zhlédli ukázky slavných filmových horrorů a poslechli si četbu z knihy Půlminutové horory Susan Richové.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.