Týden škol UNESCO – VÝTVARNÝ HAPPENING 

Výtvarný happening pro děti i dospělé uspořádala ZŠ U Sýpek v Kroměříži v parku před školou v pátek dne 26. 5. 2023. ZŠ U Sýpek je součástí sítě škol UNESCO a Výtvarný happening uspořádala v rámci Týdne škol UNESCO. Hlavním tématem Výtvarného happeningu byly kulturní a přírodní památky ČR zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO. Na akci přispěly svými pracemi i děti z MŠ Mánesova – Štěchovice, MŠ Kollárova, na akci zavítaly i děti z MŠ Lutopecny a MŠ Zlobice. Slavnostní ráz dodala akci přítomnost zástupců zřizovatele školy v čele se starostou Města Kroměříže, panem Tomášem Opatrným, který připomenul 760. výročí oslav založení Města Kroměříže a 25. výročí zapsání Arcibiskupského zámku a zahrad mezi památky UNESCO.

V pátek 26. 5. 2023 ráno se za slunečních paprsků celý park před školou postupně proměňoval na velkou přírodní galerii. Žáci ve žlutých tričkách označovali své stánky vývěsními štíty a zaplňovali je zajímavými postery, modely, kvízy a skládačkami. Žáci v každém stánku pečlivě prezentovali konkrétní české skvosty. Informací bylo nepřeberné množství. Spoustu zážitků si odnesly i děti z mateřských škol, které do galerie přispěly pozoruhodnými výrobky o kroměřížských zahradách a zámku.

Další téma, prezentované na Výtvarném happeningu, bylo věnováno Světovému dni poezie. Měsíc květen, máj, je pro básně jako stvořený. Na I. i II. stupni vznikaly básně s nejrůznější tématikou, děti objevily i některé nové básnické útvary, jako např. japonské haiku. S nejlepšími pracemi vyzdobenými ilustracemi se účastníci happeningu mohli seznámit u poetického stromu. Téměř pohádkově vypadající převislý jerlín v parku před školou byl vyzdoben básněmi, které děti přednesly a zavěsily je na větve stromu.

Celá akce se velmi vydařila a přinesla zúčastněným mnoho pěkných zážitků.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.