Veletrh práce a vzděláváníZvolit si správnou střední školu ke studiu je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí žáků 9. ročníku. Zorientovat se v nabídce SŠ a jejich studijních oborech umožňuje starším žákům 2. stupně přehlídka středních škol. Letos byla zorganizovaná v Domě kultury 4. října. Naši žáci 8. a 9. ročníku tak měli možnost se na přehlídce seznámit podrobně s náplní studia v jednotlivých školách Zlínského kraje, mluvit s jejich studenty či pedagogy, sbírat informace.

 

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.