VIII. A se dozvídá, jak se začít profesně orientovatV Informačním a poradenském centru Úřadu práce Kroměříž se žáci VIII.A seznámili s postupem, jak se zamýšlet nad volbou svého budoucího povolání. Během návštěvy měli možnost vyhledávat informace o vysněné profesi. Dověděli se, že v budoucnosti díky překotnému rozvoji techniky budou obsazovat pracovní místa, která ještě nyní ani neexistují. Zamysleli se nad tím, že při výběru povolání je potřeba sladit celou řadu faktorů. Vyzkoušeli si jednoduchý profesní test, který vycházel z jejich zájmů a silných stránek. Dostali také mnoho cenných rad a tipů, jak a kde hledat vhodný studijní obor, který by je k vybranému povolání mohl dovést. K této aktualitě není možno přidávat komentáře.