Fake news a mediální výchovaŽáci VIII. B nedávno navštívili Knihovnu Kroměřížska, kde se seznámili prostřednictvím  přednášky s aktuálním tématem Fake news, jež je nedílně spjatý s mediální gramotností. Tato návštěva otevřela problematiku zavádějících informací a dezinformací, které jsou prezentované jako skutečné a čím dál častěji nás obklopují v internetovém prostředí. V návaznosti na tuto přednášku se žáci pokusili prakticky uplatnit své znalosti v hodině slohu, ve které se momentálně mediální výchově věnujeme. Děti měly za úkol pracovat ve sdíleném dokumentu v digitálním prostředí pomocí aplikace Whiteboard. Zde se nejen ponořily do společné tvorby obsahu, vyjadřovaly své názory a postoje k zavádějícímu článku s fotografií, ale rozvíjely také své digitální dovednosti. V závěru hodiny si žáci navzájem své názory prezentovali a o svých hodnotících stanoviscích diskutovali. 

Téma mediální výchovy je mimo jiné jedno z ústředních témat, jež bylo vyhlášeno Sekretariátem České komise UNESCO pro tento školní rok.

 K této aktualitě není možno přidávat komentáře.