Jak se (ne)učit a trénovat paměťŽáci VII. B se zúčastnili programu na SZŠ v Kroměříži, jehož cílem bylo nastartovat a posílit motivaci k učení a vhodným způsobem rozvíjet učební strategie u žáků samotných. Žáci získali mnoho užitečných a praktických rad, jak zlepšit a zefektivnit proces svého učení – dostali návod, co je třeba pro kvalitní učení udělat, a co rozhodně nedělat. Měli příležitost sdílet své učební návyky a porovnat je s odborníky doporučovanými metodami učení. Součástí programu bylo praktické cvičení, které žáky pomocí metody vizualizace, seznámilo s možnostmi posílení a rozvoje pracovní paměti.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.