Preventivní program Proti proudu



Ve čtvrtek dne 11. ledna 2024 se uskutečnil v VI. B preventivní program Proti proudu¸ který byl připraven pracovnicemi z centra sociální prevence organizace KAPPA-HELP. Hlavním cílem programu bylo prostřednictvím různých aktivit vést žáky k uvědomění, že za své chování a činy musí umět nést odpovědnost. Žáci si nacvičili, jakým způsobem odolávat tlaku skupiny a jak správně zareagovat v nezvyklých situacích. Součástí lekce bylo i rozšiřování vědomostí v oblasti rizikového chování (kouření, vandalismus, aj.). Děti aktivně spolupracovaly, vzájemně si ve skupinkách pomáhaly a snažily se o otevřenou reflexi svých názorů.



K této aktualitě není možno přidávat komentáře.