Projekt NOVÁ CESTA – 6. třídy učí 4. třídy     V pátek 5. 4. 2024 se uskutečnil již tradiční projektový den s názvem NOVÁ CESTA. Žáci šestých třídy si během celého března připravovali materiály a aktivity na následující témata:

– Požár v budově školy
– Evakuace
– Přírodní katastrofy
– Technické havárie.

     Úkolem šesťáků bylo připravit poučný, ale také zároveň zábavný program pro děti ze čtvrtých tříd. A myslíme si, že se jim to povedlo! Žáci ze čtvrtých tříd slyšeli, jak se chovat při požáru, ať už v budově školy nebo doma, co nejdůležitějšího si sbalit s sebou při možné evakuaci, jak postupovat v případě některých přírodních katastrof nebo jak rozeznat různé technické havárie. Celý program studenti šestých tříd proložili různými aktivitami, např.: hledáním evakuačních značek v prostorách školy, sbalením reálného evakuačního zavazadla, kvízem, pexesem a pracovními listy.

     Pro žáky prvního stupně byl tento den užitečným k načerpání nových informací nebo k zopakování již informací převzatých. Pro starší žáky to byla taková „zkouška“ v roli vyučujícího – prezentace a schopnosti komunikovat před publikem.K této aktualitě není možno přidávat komentáře.