Svátek matematikyV březnu jsme na naší škole oslavili Mezinárodní den matematiky dvěma soutěžemi. V hádankové soutěži řešili žáci 1. i 2. stupně 10 zajímavých úkolů různé obtížnosti. Zadání byla vyvěšena po dobu čtyř dnů na chodbách školy a žáci luštili hádanky o přestávkách.

Nejúspěšnějšími hadači se stali:

Veronika Suchomelová ( kat. 2.- 3. roč.)
Kryštof Komínek ( kat. 4.- 6.roč.)
David Koutňák ( kat. 7.- 9. roč.).

Druhý byl Matematický Klokan. Do této mezinárodní soutěže se zapojili na 1. stupni všichni žáci 2.- 5. ročníku a 34 žáků 2. stupně.

Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola se stali:
kategorie Cvrček (2.- 3. roč.) 1. Jakub Pipek a Eliška Tronečková, 3. Nela Kadlčíková
kategorie Klokánek (4.- 5. roč.) 1. Pavel Jeřábek, 2. Alexej Hoza, 3. Vítek Hanák
kategorie Benjamín (6.-7. roč.) 1. Soňa Štefaníková, 2. David Koutňák, 3. Nina Grygová
kategorie Kadet (8. – 9. roč.) 1. Markéta Jelínková, 2. Lucie Sztefková, 3. Adam Tučapec.

Všem úspěšným hadačům i řešitelům blahopřejeme!K této aktualitě není možno přidávat komentáře.