Ceny stravného 2022/2023 od 1. ledna 2023

Úplata za školské služby v zařízení školního stravování od 1. ledna 2023:

ve výši 32,- Kč za oběd, na jednoho žáka ZŠ ve věku 7 – 10 let,

 ve výši 35,- Kč za oběd, na jednoho žáka ZŠ ve věku 11 – 14 let

    ve výši 38,- Kč za oběd, na jednoho žáka ZŠ ve věku 15 let a více.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, pokud ředitelka základní školy nedohodne se zástupcem žáka jiný termín úhrady.

Výše finančního normativu je stanovena v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou o školním stravování.