Metodik prevence

Školní metodička prevence I. stupeň: Mgr. Blanka Baďurová
e-mail: blanka.badurova@zssypky.cz

Školní metodička prevence II. stupeň: Mgr. Pavlína Kostková
e-mail: pavlina.kostkova@zssypky.cz

Telefon: 573 338 164

 

  • Konzultace dle předchozí telefonické nebo osobní domluvy.
  • Školní metodička prevence (ŠMP) poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách prevence.
  • Na školní metodičku prevence se mohou obracet žáci, zákonní zástupci žáků.

 

Komunikační cesty, pomoc rodičům

Vážení rodiče, pokud máte jakékoliv podezření, že Vaše dítě je:

– smutné, nešťastné, často pláče,
– obtížně usíná, je neklidné,
– bojí se chodit do školy,
– ztrácí se mu věci, peníze, případně má své školní věci poškozené
– má modřiny, škrábance………

…..informujte o Svém pozorování neprodleně třídní učitelku.

Veškeré tyto projevy chování mohou, ale nemusí znamenat, že Vašemu dítěti může být ubližováno.

Šikanování

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit žáka, případně skupinu žáků.
Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedince nebo skupiny vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit.
Zahrnuje fyzické útoky, poškozování věcí, slovní útoky. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace na sociálních sítích, vytvářením falešných profilů, posíláním textových mobilních zpráv, fotografováním.
Ubližování se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení (ostrakizace).

Velice si vážíme spolupracujících rodičů, protože je šance na úspěšné řešení problému.

Postup:

Informování třídní učitelky o Svém pozorování neodkládejte.
Škola-třídní učitelka, metodička prevence školy, ředitelka školy Vaše informace prošetří.
Škola zajistí jednotlivé kroky řešení, nápravu, provede zápis.
Domluví termín schůzky pro vzájemné informování průběhu nápravy.

Strategie první pomoci rodičů

  1. Promluvte si s dítětem, naslouchejte mu.
  2. Ujistěte ho o své podpoře a pomoci.
  3. Využijte komunikačních cest školy.
  4. Důvěřujte škole, promluvte s třídní učitelkou, případně školní metodičkou prevence, ředitelkou školy.
  5. Domluvte si termín schůzky.
  6. Upravte si svůj osobní rozvrh, Vaše dítě Vás nyní více potřebuje.

LINKY POMOCI

Linka bezpečí dětí a mládeže 800 155 555 (nonstop)

Linka SOS (Linka důvěry ZL) 577 431 333 (nonstop):

SOS Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

Linka DONA (pomoc obětem domácího násilí) 251 511 313

Linka důvěry Dětského krizového centra 241 484 149

Linka právní porady pro ženy Aperio 774 722 153 (út – čt 13-15h)

Unie otců 723 903 698

Bílý kruh bezpečí (oběti trestných činů) 257 317 110

Rodičovská linka 840 111 234

Linka vzkaz domů (děti a mládež na útěku) 800 111 113

Women for women 800 811 11

www.e-bezpeci.cz

www.saferinternet.cz

www.bezpecnyinternet.cz

Dětské krizové centrum – Odborná pomoc dětem a rodičům (ditekrize.cz)

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO RODIČE ke stažení:  PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ INTERNETU PRO RODIČE