Národní plán obnovy

Národní plán doučování pokračuje v naší škole i ve šk. roce 2022/2023. 

Národní plán doučování je doplňkový vzdělávací program, je přednostně určen žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, ale může pomoci i žákům, kteří měli v období distanční výuky velmi omezené či žádné možnosti pro podporu a rozvoj svého talentu a nadání.

Žákovi samotnému z okamžitého hlediska umožní se dopodrobna věnovat jakémukoli tématu, kterému při výuce nerozuměl nebo které ho naopak zaujalo. Díky individuálnímu přístupu má jedinečnou možnost se ptát nebo si vybudovat vztah k předmětu, může změnit pohled na předmět, který ho do té doby nemusel bavit. Zároveň v některých případech může navázat lepší vztah s pedagogem.

Kurzy doučování probíhají v malých skupinkách a mohou probíhat
i individuálně Nejčastější je u nás doučování z jazyka českého, matematiky, jazyka anglického, německého a kurz českého jazyka pro žáky cizince. Může však být otevřeno z jakéhokoliv předmětu. Doučování vedou učitelé
a asistenti pedagoga.

Pokud máte o doučování zájem a ještě nejste přihlášeni, kontakujte vyučující daného předmětu.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU a pro žáky je zdarma.

priloha_997426539_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO