Odborná praxe

logoad

Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše škola čerpala finanční příspěvek z projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“. Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.