V pátek 4. 12. dopoledne navštívil naši školu Mikuláš v doprovodu  andělů a několika zlých čertů. Proslýchalo se, že se jedná o žáky deváté třídy. Hodné děti se bát nemusely, dostaly sladkou odměnu a pochvalu, občas se našel někdo, kdo musel zpytovat svědomí a přemýšlet nad polepšením a někteří se dokonce dožadovali odnesení v čertovském pytli!  Ale s čerty nejsou žerty, a tak se rychle vraceli do třídy! Některé zachránila i paní učitelka třídní. Vládla dobrá nálada a všeobecné veselí. Mikuláš spolu se svou skupinou děkuje SRPDŠ naší školy za finanční příspěvek na nákup sladkostí pro všechny děti.